Havnereglement

Retningslinier for brug af havnen og havnens arealer for Bølshavn Havn

Hjemmehørende både i BRK, havne skal have hjemhavnsmærke påsat så det er synligt fra land.

Det er enhver bådejer pligt at tilse sin båd og at den er forsvarligt fortøjet så den ikke er til fare for andre.

Bådejere der ikke har til hensigt at være aktive med båden i længere tid eller forlader øen, lægger sin båd på land. Rød/grønne skilte respekteres

Alle brugere af havnen rydder op efter sig og begrænser sig til lejede og eller anviste arealer.

Det er forbudt at smide fiskeri og bifangst affald i havnen.

Aktiviteter der er støjende og til fare for andre er ikke tilladt.

Fiskeri tilladt

Badende skal tage hensyn til både der sejler ind og ud af havnen

Parkering af biler må kun finde sted på parkeringspladsen

Der må ikke kastes sten i havnen