2023 Referat

Referat af generalforsamling i Bølshavns borgerforening, lørdag d. 21/10 2023 i ”Det levende køkken”

Der er mødt ca. 47 personer (flot)

1) Vibeke Møller Jensen blev forslået og valgt til dirigent.
Vibeke konstaterede at alle formaliteter var opfyldt, så vi er beslutningsdygtige.

2) Formand Jakob Jensen, fremlagde sin meget detaljerede beretning.
Den lægges som sædvanlig på hjemmesiden. Der var få spørgsmål og kun ros til formanden.

3) Aflæggelse af regnskab:
Henning er blæst inde i Jylland, så Jakob måtte vikariere som kasserer, regnskabet blev godkendt
uden bemærkninger.

4) Jan og Jakob er på valg til bestyrelsen og blev genvalgt enstemmigt.

5) Mogens og Kenneth blev genvalgt til bestyrelses suppleanter.

6-7) Torben Pind blev genvalgt til revisor og Finn Kruse som revisor suppleant.

8,1) Der var indkommet forslag til beslutning, om at bestyrelsen arbejder videre med toiletbygningen,
Forslaget blev vedtaget.

8,2) Der var indkommet forslag til beslutning, om at bestyrelsen kan bruge yderligere 30.000 kr. på
toiletprojektet. – Forslaget blev vedtaget.

9) Kontingentet blev uændret til 150 kr./år.
Efter generalforsamlingen holdt Museumsinspektør Jakob Seerup foredrag om ”Russerne” virkelig godt
og aktuelt med krigen i Ukraine og de sprængte gasledninger tæt på.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig. Alle fortsætter som sidste år.
Formand Jakob Jensen
Næstformand Jan Hansen
Kasserer Henning Langkjær
Sekretær Allan Ploug
Bestyrelse Morten Svendsen
Mvh Referent
Allan Ploug