2020 Beretning

Præsentation:

Endnu et år er gået. Det er glædeligt at se at så mange møder op til vores generalforsamling.

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand: Jakob Jensen Næstformand: Jan Hansen Sekretær: Allan Ploug kasserer: Henning Langkjær

Medlems tal: 84

Arrangementer.

Det er en lidt mærkelig situation at stå i De fleste af vores arrangementer er blevet aflyst pga, Corona situationen.

Juletræ.

Vores første arrangement efter generalforsamlingen var første Søndag i advent hvor vi tændte juletræet på havnen. Der var mødt ca 30 personer op til en hyggelig time med gode naboer og fint vejr. Der blev spist æbleskiver og drukket gløgg og sunget.

Vedr. Juletræet:
Vi har nu fundet en ny plads og vi har gravet et nyt rør ned 3 m mod syd. Så er vi uden for skansen

Strandrensning: Aflyst

Havneoprydning: Aflyst

Store fiskedag: Aflyst

Sct Hans:

I år fik vi desværre ikke mulighed for at få et Norsk skoleorkester, men vi fastholdt traditionen og gik igennem byen med fakler. Der var mødt pænt med mennesker op til dette arrangement og vejret var fint Midsommervisen blev sunget, Bagefter hyggede folk sig med øl og vand

Sommerfest:

Aflyst

Havnen:

Der er kommet en ny havne koordinater på kommunen. Havnen har sparet ca. 120.000 op som skal bruges til at renovere nedgangen som er undermineret samt fornyelse af waterlister . Disse penge skal bruges i år ellers ryger de tilbage i kommunekassen. Det er blevet en tung proces , for den nye koordinator mener at det skal i udbud. Hvis det kommer i udbud bliver det store entrepenører der byder og så er pengene hurtigt brugt. Det er dog lykkes os at få ham til at spørge om pris hos 3 mindre firmaer til at give pris på arbejdet. Vi har været til møde med havnegruppen hvor der blev orienteret om retningslinier for havnene. Der har vi godkendt dem for Bølshavn. Efterfølgende kom der et høringsforslag ud omkring fremtidig regulering af taksterne i de kommunale havne. Jeg indsendte protest mod takst stigning.

Campering på havnen:

Parkeringspladsen på havnen er en offentlig parkeringsplads. Det indebærer at færdselsloven betragter en Autocamper som en almindelig bil, og som følge deraf må man godt raste/overnatte på parkeringspladsen.

Toiletbygningen:

20.000,- til arkitekt

Trafik:

De fartmæssige begrænsninger der er indført, har til en hvis grad hjulpet, men der køres stadig for stærk i perioder og man må med skam konstatere at det er værst uden for turistsæsonen. Søren Ørnstrup i Farmors hus har været i kontakt med politiet og TV 2 om problemet. Fotovognen har været hernede i flere omgange. Jeg har skrevet til politiet og bedt om tal på hvor mange hastighedsoverskridelser der har været når fotovognen har holdt i Bølshavn.

Jeg har skrevet følgende til Bornholms Politi d. 17/8
Som formand for Bølshavn Borgerforening med 80 medlemmer , vil jeg på vegne af borgerne bede
om at ATK bilen igen kan komme til Bølshavn.Jeg ved godt at der er taget hastigheds målinger
tidligere med mange overskridelser, men problemet er stadig voldsomt, med for høj hastighed.
,Jeg vil foreslå at der måles hastighed på dem der kommer fra Svaneke , hvilket ikke er blevet gjort
tidligere.ATK bilen kan placeres i indkørslen mellem adressen Bølshavn 41 og 43 , med retning mod
Svaneke. Indkørslen i Bølshavn 36 er også til disposition efter aftale med ejeren.
Jeg ved godt at bøder m.m. ikke løser problemet i sig selv. Men tallene på overskridelser kan
bruges i forbindelse med at Borgerforeningen retter henvendelse til kommunen vedr. problemet.
Derfor vil jeg spørge om at få oplyst om hvor mange målinger og overskridelser af hastigheden
der har været i Bølshavn det sidste år.

Vi vil efterfølgende rette henvendelse til BRK for at komme i dialog med henblik for at få løst dette
problem.

Jeg mener at problemet kan løses med ”chikaner” i begge ender af byen, nogenlunde som når man
kører fra Almindingensrundel ad Åkirkebyvej i retning af Østergade/Pingels alle.
Ovenstående problem fylder enormt meget hos os beboere i Bølshavn, så jeg forventer at
henvendelsen bliver imødekommet

DATO TID ANTAL
SIGTELSER
ANTAL
KLIP
20620 1530-1730 4
70620 1000-1430 21 1
10720 1230-1730 76 5
20720 0800-1300 11 1
50820 1330-1700 27 3
230820 1300-1800 53 1
I alt
måleperioder 6
I alt
måletimer
25
I alt sigtelser 192 I alt klip 11 Jeg har efterfølgende skrevet ti kommunens vejafdeling d 31-8-2020

Til vejmyndigheden
På vegne af Bølshavn Borgerforenings 80 medlemmer henvender jeg mig til vejmyndigheden.
Som bekendt er der 40 km hastigheds begrænsning i Bølshavn. Dette bliver konstant overtrådt og
der køres alt for stærkt.
Vi har været i kontakt med Bornholms politi og ATK bilen har foretaget mange målinger, som
underbygger vores påstand.
Jeg vil derfor anmode om et møde med relevante personer fra vejmyndigheden og Politiet for at få
løst dette problem.
Problemet bliver ikke løst ved at der udstedes bøder, men der skal en trafikal ændring til for at
løse problemet.
Vi mener at problemet kan løses med ”chikaner” i begge ender af byen, nogenlunde som når man
kører fra Almindingensrundel ad Åkirkebyvej i retning af Østergade/Pingels alle.
Ovenstående problem fylder enormt meget hos os beboere i Bølshavn, så jeg forventer at
henvendelsen bliver imødekommet.

Den 2-9-2020 får jeg svar fra kommunen
Hej Jakob.

Tak for din henvendelse.
Vi kigger på sagen og vender tilbage med forslag til videre dialog.

Palle Kreutzberg Tourell
Leder af Veje, havne og beredskab

Hjemmeside: Hvis der er nogen der har nogle billeder eller andet de vil have på hjemmesiden kan i sende det på mail. Vi vil informere om vores arrangementer på hjemmesiden og på mail samt Facebook.

BBS:

Jeg er kommet med i bestyrelsen. Det er poster der går på omgang mellem foreningerne Vi har lige haft generalforsamling og Jørgen Hammer blev genvalgt som formand.
Et emne som der blev diskuteret var bopælspligt. Der er flere lokalsamfund som mulighvis
vil have genindført bopælspligten. Bla. Vil Listed have den genindført. I Årsdale kan man ikke
blive enige om hvad man vil.

Økonomi:

Som det kommer til af fremgå af regnskabs aflæggelsen senere, har vi en god økonomi Derfor vil vi gerne opfordre til forslag til arrangementer og evt investeringer. .Det er godt at have lidt på kistebunden, hvis vi skulle gå hen og blive beskåret yderligere i vores tilskud. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i det forløbende år. og ligeledes en tak til medlemmerne for deres opbakning til vore arrangementer og hjælp til diverse ting