2022 Referat

Bølshavns Borgerforening

Referat af generalforsamlingen, den 22. oktober 2022 i ’Det levende køkken’.

Se i øvrigt: dagsorden og formandens beretning.

 1. Vibeke Møller Jensen, valgtes til dirigent.

Hun konstaterede, at der var rettidigt indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 • Formanden fremlagde sin mundtlige beretning og som sædvanlig, fik vi den også udleveret skriftligt. Ros til formanden.
 • Søren Ørnstrup opfordrede til, at vi henvender os til politiet, og klager over farthastighederne i Bølshavn.

Jacob oplyste, at ’toiletbygnings-sagen’¨, nu er overtaget af lederen af ’ejendomsservice Bornholm.

Som afslutning på beretningen, optrådte formanden, som en ung popstjerne. Han sang for, på Bølshavn Sangen, med microfon-headset og det hele.

 • Regnskabet blev godkendt, uden kommentarer.
 • Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig efterfølgende, så alle fortsætter på de gamle poster.
 • Mogens og Kenneth blev valgt til suppleanter.
 • Torben Pind, blev valgt til revisor.
 • Finn Kruse blev valgt til revisorsuppleant.
 • Formanden havde indsendt et forslag om, at vi bruger kr. 30.000 på foreløbig rådgivning til ’toilet-projektet’.

Der kom indsigelser om, at det nok er lidt for lidt. Man enedes om, at bestyrelsen så senere måtte søge flere penge.

 1. Kontingentet blev vedtaget uændret.
 1. Som afslutning, var der foredrag af, Alex Speed Kjeldsen fra Institut for Nordiske Studenter.

Alex er i gang med at lave en Bornholmsk ordbog og dette arbejde fortalte han om. Et tørt emne, men både morsomt og interessant.

 1. Standarden stiger. Nu er kringlen udskiftet med lækre og sunde desserter.

Tak til alle, for at deltage aktivt i Bølshavns sociale liv.

Med venlig hilsen

Allan Ploug

Referent

P.S. Hvis du vil hjælpe Alex med ordbogen, er hans mail: alex@hvm.ku.dk