Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Bølshavn Borgerforening

Lørdag d. 20-10-2018 kl. 14.00

Sted: Listedhuset

Dagsorden

1 . Valg af dirigent

2 . Formandens beretning

3 . Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4 . Valg til bestyrelsen

På valg er: Morten Svendsen Allan Plough og Henning Langkjær

5 . Valg af 2 suppleanter

6 . Valg af revisor

7 . Valg af revisor suppleant

8 . Indkomne forslag fra medlemmerne

(forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen)

9 . Fastsættelse af kontingent

10 . Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffe og kage, øl vin og vand

På gensyn i Listedhuset

På bestyrelsen vegne

Jakob Jensen