Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling i Bølshavn Borgerforening

Lørdag d. 21-10-2017 kl. 14.00

Sted: Listedhuset

Dagsorden

1 . Valg af dirigent

2 . Formandens beretning

3 . Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4 . Valg til bestyrelsen

På valg er: Jakob Jensen og Jan Hansen

5 . Valg af 2 suppleanter

6 . Valg af revisor

7 . Valg af revisor suppleant

8 . Indkomne forslag fra medlemmerne

(forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen)

9 . Fastsættelse af kontingent

10 . Eventuelt