Beretning 2013

Præsentation:

Endnu et år er gået. Det er glædeligt at se at så mange møder op til vores generalforsamling.
Ny valgt på generalforsamlingen sidste år var Allan Ploug og Kirsten Sørensen
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Jakob Jensen Næstformand: Jan Hansen Sekretær: Allan Ploug kasserer: Kirsten Sørensen

Arrangementer:
Juletræ.
Vores første arrangement efter generalforsamlingen var første Søndag i advent hvor vi tændte juletræet på havnen. Der var mødt ca 30 personer op til en hyggelig time med gode naboer og perfekt vejr. Der blev spist æbleskiver og drukket gløgg og sunget, dog var lydnivuet ikke så højt, for der kom ingen klager fra naboerne. (vi skal nok have trykt nogle sange til næste år således at alle synger det samme)
Strandrensning:
4 maj holdt vi offentlig strandrensning hvor der blev ryddet godt op og godt med folk til at hjælpe. Dennis var som sædvanlig grillmester og Tak for det
Sct Hans:
Igen i år var vi heldige at få et Norsk skoleorkester nemlig: Nesyoa skolekorps, som gik i forvejen igennem byen og ned til bålet og tændte det. Der var som sædvanligt godt fremmøde og der blev
sunget midsommervise. Sidsel havde sørget for snobrød til børnene og der blev solgt kaffe og kage , som vores flinke damer havde bagt

Sommerfest:
På grund af tidligere års store fremmøde havde vi i foreningen investeret i endnu et telt og
vi havde lejet borde og bænke således at der var plads til ca. 200 mennesker. Vi i bestyrelsen var selvfølgelig spændte på om vi havde stillet forventningerne for højt men vi må konstatere at vi var ved at drukne i succes. Der blev ved med at komme folk og det blev nødvendigt at hente flere borde. Som noget nyt havde vi i år fået nogle linedansere til at optræde og lære folk at danse. Efter denne optræden spillede Fritz Madsens orkester. Vi opkrævede 20 kr. pr næse for at få dækket lidt af omkostningerne til musik m.m. Det kan godt være at det bliver nødvendigt næste år at tage lid mere.
Det blev en rigtig hyggelig sommer aften med godt vejr.

Om Søndagen havde vi lavet nogle aftaler med folk til at hjælpe med at pakke ned kl 10.00
Når vi mødte kl 10.00 var der selvfølgelig allerede ryddet op. Tak for det Dennis.
Så kunne vi gå i gang med at pakke telt ned og aflevere bænke.
Vi påtænker at anskaffe en lille container til at opbevare telt lys m.m.

Grønne områder:

Ellers har bestyrelsen holdt flere møder i løbet af året. Hvert år plejer vi at bekæmpe bjørneklo og det har båret frugt. Ved en massiv indsat er det lykkedes os at holde dem nogenlunde nede.

Vi plejer hvert år at have et møde med kommunen omkring områderne i Bølshavn. Det kan godt være lidt indviklet, fordi det er sådan at fra havnen og øst på mod Listed hører det under skovfogedens regi, men fra havnen og vest på hører det under de grønne områder.

Skovfogeden havde besluttet at træerne skulle fældes, hvilket også blev gjort, der gik dog lang tid ,før der blev ryddet op og efter at vi havde rykket flere gange for det blev det gjort.
I år kom der får tidligt på arealet , hvilket er nødvendigt for at holde bevoksningen nede og kommunen har efterfølgende været nede og rydde manuelt.
På området fra havnen og vest på havde kommunens folk mærket de træer som skulle fældes, hvilket ikke alle var tilfreds med. Det medførte at vi kontaktede kommunen og at der blev sparet nogle og fældet andre. Det er godt med dialog , det fremmer forståelsen.

Havnen:
Det er sådan at det er en kommunalhavn der hører under Svaneke. I kommunale havne
er der et bruger råd som holder møder 2 gange om året. Medlemmer af bruger rådet er repræsentanter fra interesse organisationer som bruger havnen. Fra Bølshavn er det en fra borgerforeningen: Kirsten , en fra erhvervsfiskerne: Morten og en fra bådejerne: Jakob.
Tidligere blev vi indkaldt til møde som kun omhandlede Bølshavn. Så fandt de på for at spare skulle dette møde være sammen med bruger rådet i Svaneke.
Det var vi en gang , men jeg fremførte efterfølgende at det var spild af tid for os at vi skulle
Sidde og høre på det der skulle gøres i Svaneke.
Det har medført at vores møde bliver holdt på samme dag men inden Svaneke folkene kommer
Vi har en god dialog med havnefogeden, men det er ikke ham der bestemmer over pengene
Ting som vi mangler at få lavet: Øjebolte i den østre mole således at fortøjningerne ikke skal
ligge på molen. 2 meter forlængelse af waterlist på østre side samt nogle Adobe klodser til at lægge bådene på når de ligger på land.
Ydermere havde vi snakket om at vi ligesom i de øvrige have skulle have et rum til diverse ting og hvor man kunne sidde m.m.
Havene folkene har fået lavet en skitse omkring ombygning af toilet bygningen, hvilket vi ikke mener ikke giver plads til det vi har ønsket.
I stedet kunne vi foreslå at man købte et lille træhus og beklædte toiletbygningen med træ
hvilket ville blive meget billigere. Dette fordi vi ikke tror at det er realistisk at de kan finde penge til ombygning af toilettet.
Trafik:
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til igen at kontakte kommunen med hensyn til for høj hastighed i Bølshavn.
Jeg blev kontaktet af Robert kure, som havde et forslag til hvordan de ville gøre det.
da de under alle omstændigheder skulle lægge ny asfalt i Bølshavn.
Dette har så resulteret at de har lavet denne løsning : en to i en vej,  med 40 km i timen som begrænsning. Dette  er en forsøgsordning som løber i 2 år.
Min fornemmelse er at det har sænket hastigheden markant. Jeg har fået nogle målinger fra kommunen som viser at fra den 31-8-2012 til 13-09-2012 var gennemsnits hastigheden 47 km på hverdage. I samme periode i 2013 er gennemsnits hastigheden sænket til 40 km , altså en markant forbedring. Jeg har efterfølgende talt med kommunen og sagt at vi synes at det er blevet en stor skilte skov, hvilket de medgiver, men der er regler for hvordan det skal gøres. Ligeledes har jeg fremført problematikken om den måde 70 og 60 km skilte er placeret. Dette vil løbende blive rettet.

Hjemmeside:
Foreningen  har fået ny hjemmeside www.boelshavn.dk Det er Allans svoger der har sat den op og jeg synes det ser fint ud. Som betaling for denne hjælp har Allan måttet slibe svogeren spisebord. Nu har jeg fået login således at jeg fremover kan vedligeholde denne , således at
Allan ikke skal sætte hele svogerens hus i stand. Hvis der er nogen der har nogle billeder eller andet de vil have på hjemmesiden kan i sende det på mail.
Vi vil informere om vores arrangementer på hjemmesiden og på mail.
Dem der er til stede her som har fået indkaldelse via brev til generalforsamlingen og som har en mail adresse vil vi gerne have denne.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i det forløbende år og ligeledes en tak til medlemmerne for deres opbakning til vore arrangementer og hjælp til diverse ting