•  

  •  

  •  

  •  

Velkommen

Bølshavn Borgerforening blev startet den 21. oktober 2006 - efter opfordring fra beboerne og sommerhusejere i Bølshavn.

Det har været vores helt klare mål fra starten, at få så mange med i foreningen som muligt, og derfor besluttede vi allerede fra starten, at borgerforeningen også skulle være åben for sommerhusejere, da de udgør en større del af Bølshavn end de fastboende.
Vi har idag ca. 80 betalende medlemmer ud af 107 husstande, hvilket må betegnes som en stor succes.
Målet for vores foreningen er det sociale sammenhold, som vi mener er meget vigtigt i et lille
lokalområde som Bølshavn.

Et andet mål med foreningen er at synliggøre os overfor Bornholms Regionskommune, som vi føler
havde svigtet os i nogle år, bl.a. pga. kommunesammenlægningen.
Her tænkes specielt på havnens vedligeholdelse, afgræsning/klipning af de grønne arealer og trafikken igennem
Bølshavn.

Vi er også med i sammenslutningen af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) - hvor vi kan få svar på
spørgsmål mhs. til Borgerforeninger generelt. se www.borgerforeninger.dk


Kommende arrangementer:

                  

På gensyn i Bølshavn

Retningslinier for brug af havnen - kig her


Seneste arrangementer:
Renovering af P-pladsen